OW
1. Boedi Widjaja: Rivers and lakes tanah dan air
2. Aditya Novali: Significant Other
3. CONTINUOUS TERMINUS
4. Les 4 Coups
5. Linshan: Living Room
6. Decoherence
7. SOW
8. HU Weiyi (b.1990) | Imagination is Reality
9. Chai Yiming
10. Chen Wenbo
11. CHEN Zhen (b.1955)
12. FENG Mengbo (b.1966)
13. HE An (b.1971)
14. GUEST (2011)
15. Hipic (2007)
16. Jin Shan (b.1976)
17. LI Ming (b.1986)
18. LI Zhanyang (b.1969)
19. LIN Ke (b.1984)
20. LIU Chengrui
21. LIU Dahong (b.1962)
22. LIU Ding (b.1976)
23. LIU Fei (b.1964)
24. LIU Jianhua (b.1962)
25. LIU Wei (b.1965)
26. LU Zhiping
27. LUO Yongjin (b.1960)
28. LUO Zidan (b.1964)
29. Nan Xi
30. PEI Jing
31. Qin Yifeng
32. TOF (est. 2011)
33. Mian Mian
34. WANG Jun
35. WENG Fen (b.1961)
36. XU Hong
37. Xiao Jun
38. Xiao Xiaolan
39. XU Yihui (b.1964)
40. YE Xiaodong
41. ZHANG Xiaogang (b.1958)
42. ZHAO Yiwu (b.1967)
43. ZHENG Guogu (b.1970)
44. ZHOU Hongxiang (b.1969)
45. Nobuyoshi ARAKI (b.1940)
46. Stefan BRUGGEMANN (b.1975)
47. Balthasar Burkhard (b. 1944)
48. Pavel Büchler (b.1952)
49. Colin CHINNERY (b.1971)
50. Armen ELOYAN (b.1966)
51. Thomas Fuesser (b.1960)
52. Chris Gill (b.1970)
53. George GROSZ
54. Arnold Helbling
55. Isaac Julien (b.1960)
56. Matthias Liechti (b.1988)
57. Mariana Manhães (b.1977)
58. Paola PIVI (b.1971)
59. Marina RHEINGANTZ (b.1983)
60. Juliana Stein (b.1970)
61. Yutaka Sone (b.1965)
62. Awkward
63. Luc TUYMANS (b.1958) & Miroslaw BALKA (b.1958)
64. Alexandre Vogler (b.1973)

0 Works Displayed, *For additional works please contact ShanghART at info@shanghartsingapore.com