OW
1. Diana Lelonek (b.1988)
2. Boedi Widjaja: Rivers and lakes tanah dan air
3. Aditya Novali: Significant Other
4. CONTINUOUS TERMINUS
5. Les 4 Coups
6. Linshan: Living Room
7. Decoherence
8. SOW
9. HU Weiyi (b.1990) | Imagination is Reality
10. Chai Yiming
11. Chen Wenbo
12. CHEN Zhen (b.1955)
13. FENG Mengbo (b.1966)
14. HE An (b.1971)
15. GUEST (2011)
16. Hipic (2007)
17. Jin Shan (b.1976)
18. LI Ming (b.1986)
19. LI Zhanyang (b.1969)
20. LIN Ke (b.1984)
21. LIU Chengrui
22. LIU Dahong (b.1962)
23. LIU Ding (b.1976)
24. LIU Fei (b.1964)
25. LIU Jianhua (b.1962)
26. LIU Wei (b.1965)
27. LU Zhiping
28. LUO Yongjin (b.1960)
29. LUO Zidan (b.1964)
30. PEI Jing
31. Nan Xi
32. TOF (est. 2011)
33. Qin Yifeng
34. Mian Mian
35. WANG Jun
36. WENG Fen (b.1961)
37. XU Hong
38. Xiao Jun
39. Xiao Xiaolan
40. XU Yihui (b.1964)
41. YE Xiaodong
42. ZHANG Xiaogang (b.1958)
43. ZHAO Yiwu (b.1967)
44. ZHENG Guogu (b.1970)
45. ZHOU Hongxiang (b.1969)
46. Nobuyoshi ARAKI (b.1940)
47. Stefan BRUGGEMANN (b.1975)
48. Balthasar Burkhard (b. 1944)
49. Pavel Büchler (b.1952)
50. Colin CHINNERY (b.1971)
51. Armen ELOYAN (b.1966)
52. Thomas Fuesser (b.1960)
53. Chris Gill (b.1970)
54. George GROSZ
55. Arnold Helbling
56. Isaac Julien (b.1960)
57. Matthias Liechti (b.1988)
58. Mariana Manhães (b.1977)
59. Paola PIVI (b.1971)
60. Marina RHEINGANTZ (b.1983)
61. Juliana Stein (b.1970)
62. Yutaka Sone (b.1965)
63. Luc TUYMANS (b.1958) & Miroslaw BALKA (b.1958)
64. Awkward
65. Alexandre Vogler (b.1973)

0 Works Displayed, *For additional works please contact ShanghART at info@shanghartsingapore.com