JIANG PENGYI
Born In 1977, Works and lives in Beijing
E-Books:
White Flash at ShanghART Beijing , 2018
2017 ART021 , 2017
Art Taipei 2017 , 2017
Jiang Pengyi - Grace , Zou , 2016
CHINA 8 , 2015
Jiang Pengyi , 2014