Black Board

Type: Exhibition Catalogue Black Board
Author: FU Xiaodong
Editor:
Languages: Chinese
Number Of Copies: 1
ISBN:
Publisher: ShanghART Gallery
Publish Date: 2009
Gallery Collection: Yes
Page Num: 82
Introduction:
Related.
Artists: XU Zhen | YANG Zhenzhong | XIANG Liqing | LIU Weijian | LU Chunsheng | HUANG Kui | TANG Maohong | YANG Fudong | SHI Yong | ZHANG Ding | KAN Xuan | GENG Jianyi | SUN Xun | CHEN Xiaoyun | LU Lei | CHEN Wei | ZHAO Yang |
Exhibitions: 2441.Blackboard |
Texts: 4603. |
Works: