Thirty Years of Chinese Contemporary Art 1979-2009

Type: Exhibition Catalogue Thirty Years of Chinese Contemporary Art 1979-2009
Author:
Editor: HE Juxing
Languages: Chinese English
Number Of Copies: 3
ISBN: 978-7-5039-4355-3
Publisher: Minsheng Art Museum & Culture and Art Publishing House
Publish Date: 2010
Gallery Collection: Yes
Page Num: 691
Introduction:
the official opening of Minsheng Art Museum
Related.
Artists: DING Yi | GENG Jianyi | WANG Guangyi | LI Shan | WEI Guangqing | ZHAO Bandi | ZENG Fanzhi | XU ZHEN® | ZHOU Tiehai | ZHANG Enli | LIU Weijian | OUYANG Chun |
Exhibitions: 3017.Thirty Years of Chinese Contemporary Art |
Texts:
Works: