A History of Exhibition: Shanghai 1979-2006

Type: Books A History of Exhibition: Shanghai 1979-2006
Author:
Editor: Biljana Ciric
Languages: English
Number Of Copies: 3
ISBN: 978-0-9576332-2-3
Publisher: Centre for Chinese Contemporary, U.K.
Publish Date: 2014
Gallery Collection: Yes
Page Num: 466
Introduction:
Related.
Artists: CHEN Xiaoyun | DING Yi | GENG Jianyi | HU Jieming | SHI Yong | SONG Tao | YANG Fudong | ZHANG Ding | ZHOU Zixi | KAN Xuan | LIANG Yue | LU Chunsheng | SHI Qing | ZHAO Yang | SHEN Fan | YANG Zhenzhong | XU Zhen | XIANG Liqing | SUN Xun | HUANG Kui | ZHANG Qing | TANG Maohong | ZHOU Tiehai | ZHAO Bandi | JI Wenyu | CHEN Yanyin | PU Jie | XUE Song | LI Shan | YU Youhan | SHAO Yi |
Exhibitions: 1376.Sorry, I don't know | 552.Second Concave – Convex Installation Exhibition | 456.Ape | 1736.Case Studies of Artists in Art History and Art Criticism | 252.Shanghai Fax: Let's Talk about Money | 135.Jin Yuan Road Nr.310 | 6682.FUCK OFF 2 | 953.Shanghai Duolun Exhibition of Young Artists |
Texts:
Works: