Re-View

Type: Collection Catalogue Re-View
Author: Wang Huangsheng/Cao qinghui/Guo Xiaoyan
Editor:
Languages: Chinese English
Number Of Copies: 1
ISBN:
Publisher: Long Museum West Bund
Publish Date: 2014
Gallery Collection: Yes
Page Num: 0
Introduction:
3 part
Related.
Artists: WANG Guangyi | GENG Jianyi | LI Shan | WEI Guangqing | YU Youhan | ZENG Fanzhi | MAO Yan | OUYANG Chun | YANG Fudong | XU ZHEN® | DING Yi | ZHANG Enli | ZHOU Tiehai |
Exhibitions: 7808.Re-View |
Texts:
Works: